جمعه, 24 آذر,1396 - شنبه, 25 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کاوه اصفهان

اصفهان، ترمینال کاوه
ریال1,035,000
تا 2% تخفیف

ریال1,020,000

نقشه هتل کاوه

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال1,035,000

ریال1,020,000

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف ریال1,675,000

ریال1,370,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف ریال1,675,000

ریال1,370,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 26% تخفیف ریال2,140,000

ریال1,590,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 33% تخفیف ریال2,605,000

ریال1,760,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 34% تخفیف ریال3,070,000

ریال2,040,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال1,950,000
اصفهان، خیابان کاوه ، ملک شهر ، خیابان گلخانه ، کوچه نامجو