جمعه, 03 شهریور,1396 - شنبه, 04 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

کاوه اصفهان

اصفهان، ترمینال کاوه
ریال1,675,000
تا 19% تخفیف

ریال1,370,000

نقشه هتل کاوه

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف ریال1,675,000

ریال1,370,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف ریال1,675,000

ریال1,370,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 22% تخفیف ریال2,140,000

ریال1,690,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 28% تخفیف ریال2,605,000

ریال1,900,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 29% تخفیف ریال3,070,000

ریال2,200,000