پنجشنبه, 26 مرداد,1396 - جمعه, 27 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

چیپال جلفا

جلفا، بلوار رسالت، ورودی شهرک امیرالمومنین
ریال2,000,000
تا 5% تخفیف

ریال1,900,000

نقشه هتل چیپال

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال2,000,000

ریال1,900,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال2,700,000

ریال2,650,000