سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

پارسا تهران

تهران-خیابان ولیعصر - خیابان طالقانی - روبروی جهادسازندگی - پلاک23
ریال2,930,000

ریال2,930,000

نقشه هتل پارسا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال2,930,000

سوئیت دو تخته سوئیت دو تخته 1 بزرگسال

ریال3,600,000

سوئیت سه تخته سوئیت سه تخته 1 بزرگسال

ریال4,600,000