شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

منجی مشهد

مشهد - ضلع جنوبی بازار رضا - نبش شیخ طوسی 9
ریال2,800,000

ریال2,800,000

نقشه هتل منجی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال2,800,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال3,800,000

سوئیت چهار تخته سوئیت چهار تخته 1 بزرگسال

ریال5,000,000