پنجشنبه, 26 مرداد,1396 - جمعه, 27 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ملل بندر انزلي

ریال3,500,000
تا 30% تخفیف

ریال2,450,000

نقشه هتل ملل

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 30% تخفیف ریال3,500,000

ریال2,450,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 33% تخفیف ریال4,850,000

ریال3,250,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 35% تخفیف ریال6,500,000

ریال4,250,000