پنجشنبه, 02 شهریور,1396 - جمعه, 03 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

مدائن مشهد

شهد - خیابان امام رضا(ع) -بین خیابان امام رضا 7 و 9
ریال2,450,000

ریال2,450,000

نقشه هتل مدائن

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته ( فولبرد) دو تخته ( فولبرد) 1 بزرگسال

ریال2,450,000

سه تخته (فولبرد) سه تخته (فولبرد) 1 بزرگسال

ریال3,550,000