پنجشنبه, 02 شهریور,1396 - جمعه, 03 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

فیروزه یزد

یزد، خیابان مهدی، هتل فیروزه
ریال2,620,000
تا 26% تخفیف

ریال1,950,000

نقشه هتل فیروزه

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 26% تخفیف ریال2,620,000

ریال1,950,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 26% تخفیف ریال2,620,000

ریال1,950,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 35% تخفیف ریال3,280,000

ریال2,160,000