شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

صابر مشهد

مشهد،خیابان خسروی نو،کوچه ی خامنه ای،مقابل بوستان نرگس
ریال1,900,000

ریال1,900,000

نقشه هتل صابر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,900,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال2,750,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال3,600,000