پنجشنبه, 26 مرداد,1396 - جمعه, 27 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

شیراز تهران

خیابان سعدی شمالی - بین خیابان منوچهری و مخبرالدوله
ریال1,853,000
تا 2% تخفیف

ریال1,820,000

نقشه هتل شیراز

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال1,853,000

ریال1,820,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال2,922,000

ریال2,730,000

سوئیت سوئیت 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال4,970,000

ریال4,670,000