چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

شارستان مشهد

مشهد - خیابان خسروی نو - اندرزگو 17
ریال3,000,000
تا 4% تخفیف

ریال2,900,000

نقشه هتل شارستان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف ریال3,000,000

ریال2,900,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف ریال4,500,000

ریال4,250,000

دو تخته ( فولبرد) دو تخته ( فولبرد) 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف ریال3,800,000

ریال3,700,000

سه تخته (فولبرد) سه تخته (فولبرد) 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال5,700,000

ریال5,450,000