سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

یه تا خور و بيابانك

شهر خوروبیابانک، روستای بیاضه، ابتدای جاده یزد، هتل سنتی یه تا
ریال1,300,000
تا 5% تخفیف

ریال1,240,000

نقشه هتل یه تا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال1,300,000

ریال1,240,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 9% تخفیف ریال1,730,000

ریال1,580,000