پنجشنبه, 26 مرداد,1396 - جمعه, 27 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

رودکی تهران

تهران - خیابان انقلاب - خیابان شهریار - پلاک ۱۲
ریال3,488,000
تا 5% تخفیف

ریال3,340,000

نقشه هتل رودکی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال3,488,000

ریال3,340,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال3,924,000

ریال3,740,000