سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

خور گناوه

ریال1,280,000

ریال1,280,000

نقشه هتل خور

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

ریال1,280,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال1,280,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال1,650,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال2,000,000