سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

جهان تهران

خیابان ولی عصر - نبش خیابان طالقانی - کوچه رحیم زاده
ریال2,400,000
تا 7% تخفیف

ریال2,240,000

نقشه هتل جهان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال2,400,000

ریال2,240,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 10% تخفیف ریال3,350,000

ریال3,040,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 11% تخفیف ریال4,310,000

ریال3,860,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 12% تخفیف ریال5,270,000

ریال4,680,000