پنجشنبه, 05 مرداد,1396 - جمعه, 06 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

جم مشهد

مشهد - خیابان پاسداران - جنب سینما قدس
ریال1,920,000

ریال1,920,000

نقشه هتل جم

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,920,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال2,350,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال2,830,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال

ریال3,200,000