سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

بابا طاهر تهران

تهران - خیابان سپهبد قرنی - نرسیده به سمیه - پلاک 55 - هتل بابا طاهر تهران
ریال3,430,000
تا 5% تخفیف

ریال3,280,000

نقشه هتل بابا طاهر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال3,430,000

ریال3,280,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف ریال4,410,000

ریال4,160,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال5,390,000

ریال5,050,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال6,370,000

ریال5,930,000