شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

المپیا مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم
ریال2,000,000

ریال2,000,000

نقشه هتل المپیا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته ( فولبرد) دو تخته ( فولبرد) 1 بزرگسال

ریال2,000,000

سه تخته (فولبرد) سه تخته (فولبرد) 1 بزرگسال

ریال2,900,000