چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اخوان کرمان

ریال1,950,000
تا 3% تخفیف

ریال1,900,000

نقشه هتل اخوان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته برای یک نفر دو تخته برای یک نفر 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف ریال1,950,000

ریال1,900,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف ریال2,340,000

ریال2,250,000