چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ابیانه، ابیانه

ورودی روستای ابیانه، هتل ابیانه
ریال2,600,000

ریال2,600,000

نقشه هتل ابیانه،

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال2,600,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال2,600,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال3,300,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال4,000,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال

ریال4,700,000

سوئیت شش تخته سوئیت شش تخته 1 بزرگسال

ریال5,950,000