پنجشنبه, 02 شهریور,1396 - جمعه, 03 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

پاسارگاد بوشهر

في القرب من ساحة ساعت , بوشهر، خیابان امام خمینی ( سنگی)، نرسیده به میدان ساعت
ریال2,620,000
تا 7% تخفیف

ریال2,450,000

نقشه هتل پاسارگاد

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سوئیت دو تخته سوئیت دو تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال2,620,000

ریال2,450,000

سوئیت چهار تخته سوئیت چهار تخته 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف ریال3,400,000

ریال3,150,000