چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هدیه اهواز

اهواز، کیانپارس، خیابان 20 غربی
ریال2,800,000

ریال2,800,000

نقشه هتل هدیه

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
آپارتمان دو نفره آپارتمان دو نفره 1 بزرگسال

ریال2,800,000

آپارتمان سه نفره آپارتمان سه نفره 1 بزرگسال

ریال3,490,000

آپارتمان چهار نفره آپارتمان چهار نفره 1 بزرگسال

ریال3,860,000

آپارتمان پنج نفره آپارتمان پنج نفره 1 بزرگسال

ریال4,930,000

آپارتمان شش نفره آپارتمان شش نفره 1 بزرگسال

ریال5,450,000