سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

خاتم همدان

ریال2,650,000

ریال2,650,000

نقشه هتل خاتم

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال2,650,000

آپارتمان یک خوابه آپارتمان یک خوابه 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف ریال4,030,000

ریال4,020,000

آپارتمان یک خوابه آپارتمان یک خوابه 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف ریال4,796,000

ریال4,790,000

سوئیت سوئیت 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف ریال5,177,000

ریال5,150,000

آپارتمان دو خوابه آپارتمان دو خوابه 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف ریال5,650,000

ریال5,600,000