چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

جهان نما شیراز

شیراز-بلوار هجرت-خیابان جاوید
ریال2,500,000
تا 12% تخفیف

ریال2,200,000

نقشه هتل جهان نما

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 12% تخفیف ریال2,500,000

ریال2,200,000

سوئیت دو تخته سوئیت دو تخته 1 بزرگسال
تا 9% تخفیف ریال4,580,000

ریال4,200,000

سوئیت سه تخته سوئیت سه تخته 1 بزرگسال
تا 11% تخفیف ریال5,280,000

ریال4,700,000