چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

آپادانا نوشهر

استان مازندران، نوشهر، خیابان بهار آزادی،بعد از پل ماشلک
ریال1,200,000

ریال1,200,000

نقشه هتل آپادانا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

ریال1,200,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال1,900,000

ریال1,870,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف ریال2,300,000

ریال2,230,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف ریال2,800,000

ریال2,650,000