پنجشنبه, 26 مرداد,1396 - جمعه, 27 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

آپادانا تخت جمشید مرودشت

استان فارس، مرودشت، 50 متری مجموعه تخت جمشید
ریال2,230,000
تا 6% تخفیف

ریال2,100,000

نقشه هتل آپادانا تخت جمشید

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف ریال2,230,000

ریال2,100,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف ریال2,230,000

ریال2,100,000

دو تخته ویژه دو تخته ویژه 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف ریال2,900,000

ریال2,670,000