چهار شنبه, 01 شهریور,1396 - پنجشنبه, 02 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

آسمان 2 بوشهر

بوشهر، خیابان نواب صفوی، هتل آسمان 2
ریال1,050,000

ریال1,050,000

نقشه هتل آسمان 2

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,050,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال1,300,000