شنبه, 07 مرداد,1396 - یکشنبه, 08 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

آزادی خرم آباد

خرم آباد-میدان آزادی-خیابان مجاهدین-هتل آزادی
ریال951,107
تا 1% تخفیف

ریال950,000

نقشه هتل آزادی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف ریال951,107

ریال950,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف ریال1,408,315

ریال1,400,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف ریال1,916,656

ریال1,870,000