پنجشنبه, 26 مرداد,1396 - جمعه, 27 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

شباویز کیش

جزیره ی کیش، مجموعه ویلایی شباویز کیش
ریال1,200,000

ریال1,200,000

قوانین هتل
  • 14:00

  • 12:00

نقشه هتل شباویز

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

ریال1,200,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال1,200,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال1,300,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال1,400,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال

ریال1,600,000

شش تخته شش تخته 1 بزرگسال

ریال1,800,000