سه شنبه, 31 مرداد,1396 - چهار شنبه, 01 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

کمال الملک نیشابور

نیشابور، میدان خیام، ابتدای خیابان مدرس
ریال1,500,000

ریال1,500,000

نقشه هتل کمال الملک

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

ریال1,500,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال2,000,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال2,300,000

یک تخته برای میهمان خارجی یک تخته برای میهمان خارجی 1 بزرگسال

ریال1,800,000

دو تخته برای مهمان خارجی دو تخته برای مهمان خارجی 1 بزرگسال

ریال2,300,000