شنبه, 29 مهر,1396 - یکشنبه, 30 مهر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی کلوت کویر شاهرود

شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران

نقشه هتل کلوت کویر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 1 بزرگسال

ریال600,000

سه نفره سه نفره 1 بزرگسال

ریال800,000

چهار نفره چهار نفره 1 بزرگسال

ریال1,000,000

پنج نفره پنج نفره 1 بزرگسال

ریال1,200,000

شش نفره شش نفره 1 بزرگسال

ریال1,400,000