پنجشنبه, 02 شهریور,1396 - جمعه, 03 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

آزادی تهران

خیابان سمیه بین خیابان مفتح و فرصت پلاک138
ریال2,073,200
تا 4% تخفیف

ریال2,010,000

نقشه هتل آزادی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف ریال2,073,200

ریال2,010,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف ریال2,921,200

ریال2,820,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال3,706,000

ریال3,530,000

سه تخته رویال سه تخته رویال 1 بزرگسال
تا 6% تخفیف ریال4,654,300

ریال4,380,000

سوئیت چهار تخته رویال سوئیت چهار تخته رویال 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف ریال5,439,100

ریال5,190,000

آپارتمان شش تخته آپارتمان شش تخته 1 بزرگسال
تا 7% تخفیف ریال6,300,000

ریال5,870,000